Friday, 01 December 2023

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

A+ R A-

Aktualności

Wiadomości

 


Wsparcie parafii

 Jeżeli ktoś ma możliwość i los parafii nie jest mu obojętny to może przekazać ofiarę na bieżące utrzymanie parafii do skarbonki w przedsionku kościoła lub przelewem na konto parafialne.

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO KALWARIA PSZOWSKA

Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905

Bardzo dziękuję za zrozumienie i za Państwa ofiarność. W/w ofiary (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.Abp Komunikat w sprawie pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii

Szczegółowe informacje - KLIKNIJ


Abp Dopowiedzenie do wezwania w związku z tragedią w Szopienicach 2023

 


Informujemy o rozpoczynających się nowych projektach przygotowanych przez Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej. Wszelkie informacje znajdują się pod linkiem tutaj

 


 Stanowisko Rady 2022 1Stanowisko Rady 2022 2Stanowisko Rady 2022 3

Stanowisko Rady 2022 4


Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 1
Apel o poszanowanie niedzieli w 1700 rocznicę 2

Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0001
 
Apel Rady Stałej KEP ws. ochrony życia i pokoju społecznego 0002

Modlitwa o pokój

Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 1
Abp Wezwanie do modlitwy 28.10.2020 2

 
Oświadczenie Przewodniczacego KEP po decyzji Trybunału Konstytucyjnego

 

Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 3 października 2020 r.

PLAN KOLĘDY

 

   Plan odwiedzin duszpasterskichw 2023/2024 roku


ROK 2023

3.12 niedziela - godz. 13.00

ul. Krzyżkowicka (parzyste)

9.12 sobota - godz. 9.00

ul. Długosza

10.12 niedziela - godz. 13.30

ul. Lipowa

16.12 sobota - godz. 9.00

ul. Wodna

17.12 niedziela - godz. 13.00

ul. Krzyżkowicka (nieparzyste)

27.12 środa - godz. 9.00

Jesionowa od numeru 35 do końca

28.12 czwartek - godz. 9.00

ul. Jesionowa od 2 do 33c

ul. Gajowa

29.12 piątek - godz. 9.00

ul. Sikorskiego (nieparzyste)

30.12 sobota - godz. 13.00

ul. Dobra

ROK 2024

7.01. niedziela - godz. 13.00

ul. Sikorskiego od 2a do 26a

13.01. sobota - godz. 9.00

ul. Kalwaryjska

14.01. niedziela - godz. 13.00

ul. Sikorskiego od 28 do 40a

20.01. sobota - godz. 9.00

ul. Chrószcza, Lipowa 69,

ul. Kusocińskiego

21.01. niedziela - godz. 13.00

Kolęda dodatkowa

            Kolęda rozpocznie się od początkowych numerów danej ulicy

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE


 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

26.11.2023 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

 


           

     Nasz Pan Jezus Chrystus zakrólował z krzyża jako jedyny władca, który bierze na siebie grzechy swych poddanych. Uwielbiajmy naszego Króla i przyjmijmy Jego władzę, bo Jego panowanie nigdy nie przeminie, a Jego Królestwo nie ulegnie zagładzie.

 • Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to także Światowy Dzień Młodzieży. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby archidiecezji. Na funkcjonowanie archiwum, muzeum archidiecezjalnego i galerii, a przed kościołem odbędzie się zbiórka na sprzątanie kościoła.
 • Również dzisiaj odpust w katowickiej katedrze.
 • Bóg zapłać za ofiary złożone na konto parafialne oraz osobiście w kancelarii.
 • W czwartek od godz. 16.30 spowiedź dla dzieci, a o godz. 17.00 Msza św. szkolna.
 • W tym tygodniu przypadają I piątek i I sobota miesiąca.
 • W I piątek od godz. 8.00 obchód chorych i starszych wiekiem parafian. Zgłoszenia do czwartku.
 • Równie w I piątek od godz. 16.30 spowiedź dla młodzieży i kandydatów do bierzmowania, a o godz. 17.00 Msza św. Po Mszy św. spotkanie formacyjne w salce parafialnej.
 • W I sobotę miesiąca o godz. 7.30 różaniec, a o godz. 8.00 Msza św. święta w int. Legionu Maryi i Żywego Różańca oraz Apostolatu M.B. Pielgrzymującej. Po Mszy św. zapraszam na kawę do salki parafialnej.
 • W najbliższą niedzielę (I Niedziela Adwentu) rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji wyłożonej z tyłu kościoła. Kolekta przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na potrzeby Naszej parafii.  
 • Również od I Niedzieli Adwentu rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie – kolędę. Ofiary złożone przy okazji kolędy przeznaczone będą na spłatę eko – groszku na ogrzewanie kościoła, salki i probostwa. Bóg zapłać.
 • Już dziś zapraszam na Mszę św. Barbórkową w int. Górników, Emerytów górniczych i ich rodzin w poniedziałek 4 grudnia na godz. 8.45. Po Mszy św. serdecznie zapraszam na spotkanie przy stole Brać Górniczą Naszej parafii
 • Wolne intencje w roku 2023                       Grudzień: 5,12,24,25,27,29,31
 • W soboty o godz. 9.00 odbywają się zbiórki ministrantów. Zapraszam chętnych chłopców, którzy pragną służyć Panu Bogu.
 • Również w sobotę, na godz. 10.00 zapraszam dziewczyny na spotkanie Dzieci Maryi.
 • Do nabycia jest Gość Niedzielny cena 10 zł., Mały Gość Niedzielny cena 7 zł.
 • Jest gazetka parafialna na nadchodzący tydzień wyłożona z tyłu kościoła.
 • Przyjmowane są intencje na rok 2024. W ramach urzędowania kancelarii. Proszę by nie odkładać rezerwacji Mszy św. na tzw. „Ostatni Moment”, zwłaszcza tych związanych z rocznicami lub jubileuszami.
 • Nasz kościół jest ogrzewany całodobowo, proszę o zamykanie drzwi wejściowych i w przedsionku kościoła.
 • Od przyszłej niedzieli do nabycia będą poświęcone opłatki. Ofiary złożone przy ich zakupie przeznaczone będą na cele charytatywne parafii oraz świece Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w cenie duża 17 zł i mała 11 zł.
 • Termin kolęd znajduje się w gazetce, stronie internetowej parafii i w gablotce parafialnej. W I Niedzielę Adwentu kolęda ul. Krzyżkowicka (parzyste) od godz. 13.00. Kolęda rozpocznie się od początkowych numerów danej ulicy.
 • Wolne intencje w roku 2024.

            Styczeń    1,2,3,4,5,6,9,10,15,16,17,18,19,23,28,30          Luty    4,5,6,8,9,11,13,14,16,19,20,25,26,27,28,29    

            Marzec    5,6,10,12,13,14,16,19,26                                    Kwiecień    2,5,6,7,8,9,10,12,16,18,20,21,22,23,24,25,30    

            Maj    1,2,3,6,7,8,11,12,13, 14,16,17,19,20,21,28,30,31    Czerwiec    1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,14,17, 18,19,21,23,25,26,29,30

            Lipiec    1,2,4,5,6,7,8,9,10,13,14,16,17,18,21,22,23,26,28,29,30,31    Sierpień    1,2,4,6,8,9,11,14,15, 16,18,20,22,25,26,27,31      

PARAFIA PW. ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
KALWARIA PSZOWSKA
Santander Bank Polska S.A. 54 1090 2590 0000 0001 2299 8905.

 • Ofiary składane na konto bankowe parafii (na cele kultu religijnego) można sobie odliczyć od zeznania podatkowego.

Chrystus zakrólował z krzyża i przez krzyż wiedzie droga do Jego królestwa. Przyjmijmy znak krzyża, bo z niego spływa na nas i na cały świat wszelkie błogosławieństwo od Boga.

 

    Plan odwiedzin duszpasterskichw 2023/2024 roku

ROK 2023

3.12 niedziela - godz. 13.00

ul. Krzyżkowicka (parzyste)

9.12 sobota - godz. 9.00

ul. Długosza

10.12 niedziela - godz. 13.30

ul. Lipowa

16.12 sobota - godz. 9.00

ul. Wodna

17.12 niedziela - godz. 13.00

ul. Krzyżkowicka (nieparzyste)

27.12 środa - godz. 9.00

Jesionowa od numeru 35 do końca

28.12 czwartek - godz. 9.00

ul. Jesionowa od 2 do 33c

ul. Gajowa

29.12 piątek - godz. 9.00

ul. Sikorskiego (nieparzyste)

30.12 sobota - godz. 13.00

ul. Dobra

ROK 2024

7.01. niedziela - godz. 13.00

ul. Sikorskiego od 2a do 26a

13.01. sobota - godz. 9.00

ul. Kalwaryjska

14.01. niedziela - godz. 13.00

ul. Sikorskiego od 28 do 40a

20.01. sobota - godz. 9.00

ul. Chrószcza, Lipowa 69,

ul. Kusocińskiego

21.01. niedziela - godz. 13.00

Kolęda dodatkowa

                Kolęda rozpocznie się od początkowych numerów danej ulicy


Inserted by tekel